PTP – Bulletin jaargang 1 nummer 4 – november 2014

logo PTP 2

 

We gaan door

Het heeft even geduurd, maar hier is weer een bulletin.

We zijn nu een jaar bezig met de nieuwe aanpak. Het lijkt te werken. Dat wil niet zeggen dat alles lukt, maar een aantal projecten hebben we achter de rug en er staan nog wat dingen op stapel. En plannen zijn er altijd.

Op de jaarvergadering is besloten dat PTP doorgaat. Dus alle leden kunnen alvast weer gaan sparen voor hun contributie (nog steeds € 10,- per jaar).

En nieuwe leden aanbrengen mag nog steeds. En iets schrijven voor het bulletin. En je mag ook …..

Met hartelijke toneelgroeten,

Ruud

Nog één keer ’t Ruimteschip

In het vorige bulletin stond een stukje over PTP’s medewerking aan de feestdag van basisschool ’t Ruimteschip in Opmeer. We kregen een enthousiast verslag van Ton Koelemeijer (een van de leerkrachten). Dat willen we jullie natuurlijk niet onthouden.

20 juni 2014: Jubileumdag juf Ella en juf Marja

Vrijdag 20 juni zou de dag moeten worden waarop kinderen en team van ’t Ruimteschip het 40-jarig onderwijsjubileum van juf Ella (directeur) en juf Marja (kleuterleerkracht) zouden vieren. Een werkgroep werd in het leven geroepen om deze dag vorm en inhoud te geven. Door de jubilarissen was aangegeven dat zij graag een dag “voor en door de kinderen” wilden.

In de eerste brainstorm door de werkgroep gingen de gedachten al snel richting een dag met workshops, waarbij kinderen ingedeeld zouden worden op basis van een van hun sterke (meervoudige) intelligenties. Die workshops zouden ’s middags iets presenteren. Gedacht werd aan een toneel- of musicalvoorstelling. Omdat in het verleden de school voorstellingen door Postiljon in huis had gehad, werd besloten om Ruud Bos te vragen  met ons mee te denken over de verdere invulling.

Ruud kwam bij de tweede brainstorm met een eerste opzet voor de invulling van de dag. Op basis van onze informatie had hij een sprookje geschreven “Roodkapje en Witkapje en de 3 dwergen”. De kinderen zouden verdeeld worden in een aantal workshops die allen hun eigen inbreng in de voorstelling zouden hebben. Ruud adviseerde en zo kwamen we tot een verdeling:

– Een acteergroep die het spel zou spelen.

– Een dansgroep die tussen de scènes verbindende dansen zou dansen.

– Een decorgroep die decors en rekwisieten zou maken.

– Een computergroep die achtergronden op de beamers zou maken.

– Een knutselgroep die een scène zou verzorgen met zelfgemaakte hand- en marionetpoppen.

– Verder kwamen er kinderen die de PR verzorgden (live-verslag via de website met foto’s van de workshops), de catering (limonade en traktaties), een feestlied dat de hele school kon meezingen en knutselden de kleuters feestelijke slingers om de toneelzaal aan te kleden.

Na een feestelijke opening op het plein buiten en het overhandigen van cadeaus aan de jubilarissen gingen de groepen aan de slag. Ruud zelf was aanwezig om de acteergroep te begeleiden en te instrueren.

De voorstelling ’s middags was een ge-weldig succes. In de zaal natuurlijk onze jubilarissen met hun familie en genodigden, de kinderen van de school en heel veel ouders.

Ruud hield als verteller de rode draad van het verhaal in de gaten, maar liet de kinderen schitteren. De acteurs, de marionetten, de dansers, het feestlied. Het werd een prachtig spektakel deze middag.

De jubilarissen genoten van “hun” voor-stelling. Ouders en leerkrachten genoten van de kinderen. “Dat we dit in één dag kunnen realiseren. Geweldig!”

Als organisatie kijken we meer dan te-vreden terug op deze dag. Mede dankzij de inbreng van Ruud Bos is het een geweldige interactieve meervoudige intelligentiedag geworden.

Leekerweide

We hebben in overleg met Leekerweide een nieuw liedjesprogramma gemaakt. Op basis van een stuk of twaalf Postiljonliedjes is een verhaal bedacht met veel figuren uit Postiljonverhalen. Het wordt geen toneelvoorstelling, maar meer een vertelling met liedjes.

Op donderdag 5 februari wordt het uitgevoerd.

Het is leuk om te melden, dat er in totaal acht PTP-ers aan meewerken.

Jammer

Onze medewerking aan het feest in Stedebroec (650 jaar) is uiteindelijk niet door-gegaan. Er waren te weinig PTP-ers die mee konden doen. Nou moet er bij gezegd worden, dat de organisatie in Stedebroec niet erg duidelijk was. Daardoor konden we in eerste instantie niet bepalen wat we zouden gaan doen. Pas heel laat werd bekend, dat we liedjes zouden gaan zingen bij de recordpoging van de langste lunchtafel.

Amen

Amen is de naam van de eenakter die Mirek voor ons geschreven heeft. Martijn B heeft de regie op zich genomen. Ineke, Dyana en Ruud hebben heel intensief gerepeteerd en op 18 en 19 oktober was het zover. Op het EONEF- festival werd (met Martijn en technicus Hugo als begeleiders) twee keer een fijn optreden ge-geven. Iedereen was er zeer over te spreken. Door enkele “neutrale” kijkers werden we op zaterdag zelfs gezien als “veruit het beste van de dag”. Dat is toch een prachtig compliment.

Voor wie het gemist heeft: de voorstelling wordt  nogmaals uitgevoerd. Dit keer in Amsterdam op het AcA (een programma in het Polanentheater) op 6 of 7 februari.

Zodra we zeker weten op welke avond Amen gespeeld wordt, krijg je uiteraard bericht.

Jaarvergadering

Op 28 oktober was de jaarvergadering. Er waren 6 van de 25 leden aanwezig. Dat lijkt misschien weinig, maar het aantal actieve leden ligt rond de 12. De rest is alleen basislid.

De belangrijkste conclusies van het eerste jaar zijn:

– het oproepsysteem werkt;

PTP draait financieel gezond;

– we kunnen dus doorgaan.

En daar is de Kerngroep best trots op.

Opslag

Op het ogenblik zijn onze spullen opgeslagen bij enkele leden en hun familie. Dat is goedkoop, maar niet de meest ideale oplossing. Daarom zijn we op zoek naar een (droge) plek (liefst gratis) voor geluid- en lichtspullen, decordoeken en- palen en de kleding. Dat neemt bij elkaar een ruimte in van een kleine kamer/klein kantoor. Als iemand iets weet, laat het dan zo gauw mogelijk weten.

We gaan in elk geval naar de Maatschappelijke Beursvloer. Op vrijdagmiddag 21 november gaan Hugo en Ruud proberen daar een bedrijf te vinden dat ons de gezochte opslagruimte kan geven. Daar zet PTP dan een voorstelling op maat tegenover.

We hebben dit al een paar keer eerder gedaan (zie foto). Helaas tot nog toe zonder resultaat. Maarrrrr de aanhouder wint.

einde van dit bulletin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *